Classic racing team

Aanvraagformulier nieuw lid 2023

Keuring

 • Neem dit formulier, samen met uw motorkleding en helm mee naar de keuring. De datum voor de keuringsdag in 2023 is: zondag 26 maart.
 • Op afspraak tussen 9:30 uur en 15:00 uur (mail naar jhmleenhouts@outlook.com voor een afspraak).
 • Adres: Gilera Museum, Aalsmeerderweg 710, 1435ER, Rijsenhout.
 • Fred Boekel 06-11078195/ Rens Versteegen 06-37152540.
 • De keuring kan alleen op de keuringsdag gedaan worden. Kijk voor nadere informatie op www.classicracingteam.nl


Toelichting formulier

 • Het CRT-bestuur beoordeelt, waar nodig in overleg met een deskundige, of aangemelde motorfiets aan de vastgestelde eisen voldoet. Voor een goed gefundeerd oordeel is het noodzakelijk dat U ruim voldoende gegevens verstrekt. Ook foto’s van weerszijde van de motor moeten worden aangeleverd.
 • Bij onduidelijk zal U gevraagd worden meer en/of duidelijker gegevens te verstrekken.
 • Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en/of informatie vervalt de acceptatie. Zie voor meer informatie het toelatingsregelement.
 • Bij definitieve afkeur kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur van het CRT.
 • Na betaling van de contributie en het aanvragen van het CRT-startbewijs ontvangt U eenmalig het startbewijs voor het huidige jaar, en zo nodig verdere informatie.
 • Het is raadzaam om regelmatig de CRT-website te raadplegen, want slechts in uitzonderlijk geval zal U nog direct post ontvangen van het secretariaat.
 • Al Uw gegevens worden bewaard in het CRT-archief en worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder Uw toestemming. In geval van verkoop/afstand doen van de motorfiets of bij beëindigen van het lidmaatschap, kunt U de gegevens uit het archief laten verwijderen.
 • Een rijder kan meerdere motoren aanmelden.
 • Een rijder mag alleen op motoren deelnemen die bij het CRT zijn aangemeld en goedgekeurd.
 • Na aankoop van een eerder CRT-toegelaten motor moet deze altijd opnieuw voor toelating worden aangemeld als men met deze motor bij het CRT wil gaan rijden.
 • Stuur dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, samen met motor foto’s(*) naar: jhmleenhouts@hotmail.com of Jolanda Leenhouts, Bosstraat 70, 4901 EE, Oosterhout NB. CRT-secretaris Rianne de Vos tel: 06-24991938.


Notities:

 1. ALLEEN volledige aanmeldingen aangevuld met 2 foto’s worden in behandeling genomen! Motor foto’s moeten duidelijke beeldvullende kleurenfoto’s zijn in het formaat 10×15 cm (normaal formaat) of 11,4×15 (digitaal formaat). U moet 1 foto van linkerzijde en 1 foto van rechterzijde van de stilstaande motorfiets zonder stroomlijn meesturen. Foto’s van onvoldoende kwaliteit worden niet geaccepteerd evenals foto’s die zijn afgedrukt op ‘printerpapier’.