Kies uw onderwerp:

 

Lid worden en rijden.

Bent u enthousiast geworden en wilt graag mee doen om de historische tijden van de motorrensport te doen herleven meldt u dan aan als lid. Vul het formulier hier in

 

Contributie.

De contributie bedraagt voor solo- en zijspanrijders € 190,00. Voor de zijspanbakkenisten is dat € 95,00

 

Reglementen.

Als u wilt weten aan welke technische en veiligheids-eisen uw motor of zijspan moet voldoen, download dan ons Technisch en Toelatingsreglement .

 

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Wim Baetsen

T.: 06-52602180, elke maandag van 20-22 uur

E.: voorzitter@ClassicRacingTeam.nl

Secretaris: Rianne de Vos

T.: 06-24991938, elke dinsdag van 20-22 uur

E.: secretaris@ClassicRacingTeam.nl

Penningmeester: Cris Baremans

T.: 076-8888108 elke dinsdags van 20-22 uur

E.: penningmeester@ClassicRacingTeam.nl

 

Bankrekening CRT

NL34INGB0007656103
t.n.v. Classic Race-demo Team

Webmaster: The Frog

 

 

Algemene contactgegevens:

Classic Race-demo Team

Cartesiusstraat 208

2562 SP Den Haag

Email:secretaris@classicracingteam.nl

Bank: NL34 INGB 0007 6561 03

KvK: 32073869